Edukator CEE
LEVEL 2

70% ścieżki
 • 8 godzin dydaktycznych (6h)
 • certyfikat CEE Educator LEVEL 2
 • bezpłatna licencja na prowadzenie zajęć metodą CEE LEVEL 2
 • superwizja oraz interwizja grupowa
 • moduły coachingowe

800zł

 • Wspomaganie poznawczych, emocjonalnych, społecznych kompetencji dziecka w wieku przedszkolnym poprzez zabawy w języku angielskim
 • Dynamika grupowa a efektywność uczenia się języka angielskiego przez dzieci od 2 do 6 lat
 • Praktyczne zastosowanie techniki scaffolidngu w procesie edukacji anglojęzycznej metodą CEE
 • Odkrywanie i rozwój potencjału podopiecznych w ramach zajęć z języka angielskiego oraz różnorodnych projektów językowych
 • Superwizja i interwizja poszczególnych etapów procesu glottodydaktycznego w przedszkolu (na podstawie materiałów video dostarczonych przez uczestników minimum 10 dni przed szkoleniem)
 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi podczas lekcji języka angielskiego w przedszkolu
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu a włączenie własnego hobby/pasji w proces nauczania języka obcego
 • Analiza i planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego

Uprawnienia i licencja

 • Ukończenie szkolenia uprawnia do prowadzenia zajęć metodą „Creative! Early English© LEVEL 2″ (metodą „CEE© LEVEL 2″)
 • Uczestnicy otrzymują po ukończeniu szkolenia bezpłatną licencję na posługiwanie się nazwami „Creative! Early English© LEVEL 2″  oraz „CEE© LEVEL 2″.
 • Uczestnicy otrzymują po ukończeniu szkolenia Logotypy  „Creative! Early English© LEVEL 2″ oraz „CEE© LEVEL 2″.