1. 01. What’s Your Name 1:32
 2. 02. What Can You Find In The Sand? 2:45
 3. 03. Do You Like Yellow? 2:15
 4. 04. Parts Of The Face 2:29
 5. 05. Shake Your Hands 0:55
 6. 06. I Like Your Jacket 1:59
 7. 07. Sausage On A Plate 4:18
 8. 08. Let's Make Some Juice! 4:23
 9. 09. Where Is A Table? 2:19
 10. 10. On The Farm 1:35
 11. 11. Walking To The Woods 1:22
 12. Rub-A-Dub-A-Dub 4:07
 1. 01. Rocket Is Ready 2:40
 2. 02. Blue Is The Colour Of The Rainbow 2:15
 3. 03. Peak-A-Boo 2:15
 4. 04. The Weather Song 2:23
 5. 05. It's Raining, It's Pouring 1:16
 6. 06. The Transportation Song 3:40
 7. 07. One Little Flower 0:59
 8. 08. Let's Make Some Soup! 3:32
 9. 09. Starfish Is Swimming 3:11
 10. 10. The Bubbles 1:22
 11. 11. Square Like A Window 2:00
 12. 12. Bye, Bye, Bye, Butterfy 1:12

Edukator CEE
LEVEL 1

40% ścieżki
 • 6 godzin dydaktycznych (4,5h)
 • certyfikat CEE Educator LEVEL 1
 • bezpłatna licencja na prowadzenie zajęć metodą CEE LEVEL 1
 • CD CEE 2 oraz CD CEE 3  z autorskimi piosenkami po angielsku dla dzieci  (w formie plików MP3 do pobrania)
 • ponad 140 kart pracy kompatybilnych z piosenkami z płyt CD CEE 2 oraz CD CEE 3
 • śpiewniki „Creative! Song Book 2” oraz „Creative! Song Book 3” z zapisem nutowym wszystkich piosenek
 • spis 600 popularnych piosenek angielskich skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym
 • kompleksowe narzędzie do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku od 2 do 6 lat
 • standaryzowany plan kreatywnych i atrakcyjnych zajęć z języka angielskiego metodą CEE
 • szablony rysunkowe postaci do teatrzyków cieni
 • opisy bezpiecznych eksperymentów naukowych w ramach uczenia się języka angielskiego
 • bazę kulinarnych pomysłów w formie książki kucharskiej „Creative! SnackBook”
 • szeroką bazę pomysłów oraz materiałów D.I.Y. do działań artystycznych, polisensorycznych oraz wykorzystujących infrastrukturę przedszkola w ramach zajęć językowych
 • autorskie artykuły naukowe z zakresu psycholingwistyki oraz psychologii kreatywności

650zł

Zapisz się
 • Główne założenia metody Creative! Early English©
 • Niekonwencjonalne wykorzystanie piosenek angielskich (w oparciu o autorskie płyty CEE 2 i CEE 3) w ramach różnorodnych aktywności glottodydaktycznych
 • Włączenie działań plastycznych do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym (Crafts, Process Art)
 • Różnorodne formy teatralne w glottodydaktyce (Puppetry Show, Shadow Theatre, Light Cups Theatre, Wooden Spoon Theatre, Traditional Theatre)
 • Aktywności kulinarne w ramach zajęć z języka angielskiego w przedszkolu w oparciu o książkę kucharską (Creative! CookBook)
 • Bezpieczne eksperymenty naukowe w edukacji anglojęzycznej (Science Experiments)
 • Infrastruktura przedszkola jako przestrzeń do wychodzenia poza tradycyjne schematy nauczania (Outdoor Activities)
 • Materiały polisensoryczne jako nowa jakość w nauczaniu języków obcych (Messy Play Ideas)
 • Innowacyjne pomoce dydaktyczne jako element wyróżniający metodę CEE spośród innych form edukacyjnych
 • Specyfika funkcjonowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach z języka angielskiego
 • Udzielanie informacji zwrotnych podopiecznym oraz ich rodzicom w kontekście zajęć z języka angielskiego
 • Profesjonalne kształtowanie wizerunku Edukatora metody CEE w ramach zajęć z języka angielskiego w przedszkolu

Uprawnienia i licencja

 • Ukończenie szkolenia uprawnia do prowadzenia zajęć metodą „Creative! Early English© LEVEL 1″ (metodą „CEE© LEVEL 1″)
 • Uczestnicy otrzymują po ukończeniu szkolenia bezpłatną licencję na posługiwanie się nazwami „Creative! Early English© LEVEL 1″  oraz „CEE© LEVEL 1″.
 • Uczestnicy otrzymują po ukończeniu szkolenia Logotypy „Creative! Early English© LEVEL 1″  oraz „CEE© LEVEL 1″.