Metoda Creative! Early English© ma na celu wzbudzenie naturalnej ciekawości poznawczej, pasji i fascynacji uczeniem się języka angielskiego poprzez różnorodne działania twórcze bliskie zainteresowaniom i potrzebom dzieci (2-6 lat).

Zabieg łączenia kreatywnych aktywności z muzyką sprzyja tworzeniu się nowych połączeń neuronalnych, zapisywaniu słownictwa i fraz anglojęzycznych w pamięci trwałej, zwiększeniu poziomu koncentracji oraz podzielności uwagi.

Metoda Creative! Early English© w ramach różnorodnych technik glottodydaktycznych bazuje na działaniach:

 • artystycznych – plastycznych (Process Art, Crafts)
 • teatralnych (Puppetry Show, podświetlane teatrzyki kubeczkowe, teatrzyki kukiełkowe, łyżeczkowe, papierowe)
 • bezpiecznych eksperymentach naukowych,
 • działaniach kulinarnych (Creative! Snacks – aktywizujące zmysł dotyku, smaku i węchu)
 • zabawach na świeżym powietrzu
 • oraz różnorodnych działaniach polisensorycznych (Messy Play Ideas).

Wspomniane aktywności wzbogacone są jednocześnie o:

 • śpiew piosenek (o bardzo prostej treści lingwistycznej)
 • słuchanie odpowiednio dobranej muzyki, opowiadań, komentarza nauczyciela czy realizację wybranej formy ruchowej

Autorskie piosenki charakteryzuje:

 • prostota lingwistyczna
 • różnorodność aranżacji i form muzycznych (tradycyjne melodie angielskie, walc, cha-cha, salsa, rock’n’roll)
 • uniwersalność, gdyż każda z piosenek może zostać wykorzystana jako materiał i inspiracja do stworzenia formy teatralnej, bajki, opowiadania oraz dostosowana do innych Creative! Activities

Autorka metody CEE

dr Monika Toczyńska

Realizatorka badań naukowych z zakresu psycholingwistycznych uwarunkowań uczenia się języka angielskiego przez dzieci w wieku przedszkolnym.  Wykładowca, lektor, dyplomowany muzykoterapeuta, uczestniczka zagranicznego stażu naukowo-badawczego w Carousel Day Nursery (Braintree, Anglia) oraz wielu konferencji z zakresu wczesnej edukacji lingwistycznej.

Głównym założeniem metody
Creative! Early English© jest stworzenie dla dziecka optymalnych warunków do rozwoju jego potencjału, zdolności, motywacji wewnętrznej, co umożliwia uczenie się języka angielskiego dla własnej przyjemności zamiast skupiania się na zdobywaniu kolejnych naklejek, pieczątek czy odznak na tablicy motywacyjnej.

Formą jaka wyróżnia
Creative! Early English© od innych metod jest fakt, iż proponowane przez nauczyciela aktywności oddziałują jednocześnie na różnorodne zmysły dziecka, zapraszając je w języku angielskim do niezwykłej podróży w świat dziecięcej wyobraźni.

Metoda CEE nie wyklucza stosowania tradycyjnych form dydaktycznych (Flashcards, Traditional Games – Simon Says, Blindfold Game, Chinese Whispers, Guessing Game), kolorowanek, itp – natomiast stanowią one jedynie formę uzupełniającą, dodatkową – dla rzeczywiście atrakcyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym aktywności.

Zobacz film o szkoleniu CEE