FAQ

FAQ2020-06-08T10:29:00+02:00
Czy pracując inną metodą nauczania mogę włączyć metodę Creative! Early English do swoich zajęć?2016-08-28T00:48:33+02:00

Oczywiście. Badania naukowe wskazują, iż najbardziej efektywnym sposobem przyswajania języka angielskiego jest łączenie różnorodnych technik, narzędzi oraz metod nauczania.

Metoda CEE może w znacznym stopniu zwiększyć atrakcyjność oraz efektywność prowadzonych dotychczas zajęć z języka angielskiego.  Ponadto, wykorzystanie wizerunku nowej marki – Creative! Early English ma korzystny wpływ na postrzeganie kompetencji nauczyciela języka angielskiego, przedszkola, szkoły językowej, klubokawiarni czy innej działalności/firmy.

Metoda CEE może także stanowić uatrakcyjnienie różnorodnych zajęć w języku polskim (plastycznych, muzycznych, tanecznych, sportowych czy ogólnorozwojowych), nadając im formę zajęć dwujęzycznych.

 

Czy mogę prowadzić zajęcia z j. angielskiego po ukończeniu szkolenia?2016-08-28T00:37:26+02:00

Wszystkie osoby, które ukończą szkolenie Creative! Early English otrzymają bogatą bazę materiałów oraz pomocy dydaktycznych umożliwiających prowadzenie profesjonalnych i kreatywnych zajęć z języka angielskiego.

Czy trzeba mieć certyfikat z j.angielskiego, żeby wziąć udział w szkoleniu?2016-08-28T00:34:42+02:00

Do udziału w szkoleniu nie jest wymagany certyfikat językowy.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?2016-08-28T00:32:28+02:00

Szkolenie Creative! Early English skierowane jest do wszystkich pasjonatów nauczania języka angielskiego dzieci. Jest ono w szczególności skierowane do pedagogów, wychowawców, lingwistów, studentów oraz innych osób wiążących swoją przyszłość z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu.

Przejdź do góry