Oczywiście. Badania naukowe wskazują, iż najbardziej efektywnym sposobem przyswajania języka angielskiego jest łączenie różnorodnych technik, narzędzi oraz metod nauczania.

Metoda CEE może w znacznym stopniu zwiększyć atrakcyjność oraz efektywność prowadzonych dotychczas zajęć z języka angielskiego.  Ponadto, wykorzystanie wizerunku nowej marki – Creative! Early English ma korzystny wpływ na postrzeganie kompetencji nauczyciela języka angielskiego, przedszkola, szkoły językowej, klubokawiarni czy innej działalności/firmy.

Metoda CEE może także stanowić uatrakcyjnienie różnorodnych zajęć w języku polskim (plastycznych, muzycznych, tanecznych, sportowych czy ogólnorozwojowych), nadając im formę zajęć dwujęzycznych.