Wszystkie osoby, które ukończą szkolenie Creative! Early English otrzymają bogatą bazę materiałów oraz pomocy dydaktycznych umożliwiających prowadzenie profesjonalnych i kreatywnych zajęć z języka angielskiego.