FAQ

/FAQ

Oczywiście. Badania naukowe wskazują, iż najbardziej efektywnym sposobem przyswajania języka angielskiego jest łączenie różnorodnych technik, narzędzi oraz metod nauczania.

Metoda CEE może w znacznym stopniu zwiększyć atrakcyjność oraz efektywność prowadzonych dotychczas zajęć z języka angielskiego.  Ponadto, wykorzystanie wizerunku nowej marki – Creative! Early English ma korzystny wpływ na postrzeganie kompetencji nauczyciela języka angielskiego, przedszkola, szkoły językowej, klubokawiarni czy innej działalności/firmy.

Metoda CEE może także stanowić uatrakcyjnienie różnorodnych zajęć w języku polskim (plastycznych, muzycznych, tanecznych, sportowych czy ogólnorozwojowych), nadając im formę zajęć dwujęzycznych.

 

Szkolenie Creative! Early English skierowane jest do wszystkich pasjonatów nauczania języka angielskiego dzieci. Jest ono w szczególności skierowane do pedagogów, wychowawców, lingwistów, studentów oraz innych osób wiążących swoją przyszłość z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu.

Do udziału w szkoleniu nie jest wymagany certyfikat językowy.

Wszystkie osoby, które ukończą szkolenie Creative! Early English otrzymają bogatą bazę materiałów oraz pomocy dydaktycznych umożliwiających prowadzenie profesjonalnych i kreatywnych zajęć z języka angielskiego.

Visit Us On Facebook